Основні положення законодавства з поводження з побутовими відходами

Шановні мешканці, доводимо до Вашого відома основні положення законодавства з поводження з побутовими відходами

1. Закон України ''Про житлово-комунальні послуги''

1.1. Стаття 25. Послуга з поводження з побутовими відходами
   1. Споживачі зобов’язані укласти договір про поводження з побутовими відходами з особою, визначеною у встановленому законодавством порядку.

2. Закон України ''Про відходи''

2.1.  Стаття 15.
Обов’язки громадян України,іноземців та осіб без громадянства у сфері поводження з відходами

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства зобов’язані:
– дотримуватися вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами;
– вносити в установленому порядку плату за послуги з поводження з побутовими відходами;
– виконувати інші обов’язки, передбачені законами, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами.
2.2. Стаття 351. Вимоги щодо поводження з побутовими відходами
Поводження з побутовими відходами здійснюється відповідно до державних норм, стандартів і правил.
Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів укладають договори з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, здійснюють оплату послуг з поводження з побутовими відходами та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.
Виконавця послуг з вивезення побутових відходів визначає орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Виконавцем послуг з вивезення побутових відходів з території Червоноградської громади визначено КП «Червонограджитлокомунсервіс» згідно рішення виконавчого комітету на підставі рішення Виконавчого комітету Червоноградської міської ради від 07.07.2022 року № 94 Про затвердження протоколу та визначення  виконавця послуг з вивезення побутових відходів з населених пунктів Червоноградської міської територіальної громади.

3. Публічний договір

3.1. На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України №1070 Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, якою затверджено Типовий індивідуальний договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами,  який впроваджено в дію Публічний договір приєднання який встановлює порядок та умови надання послуг з поводження з побутовими відходами споживачу. Цей договір укладається сторонами відповідно до Закону України “Про житлово-комунальні послуги” з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.

Фактом приєднання споживача до умов договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання (додаток до договору), сплата рахунка за надану послуги, факт отримання послуги. У зв’язку з тим, що сміття продукує кожен мешканець громади, а КП «Червонограджитлокомун-сервіс» єдине підприємство, яке здійснює вивезення побутових відходів з території населених пунктів Червоноградської міської територіальної громади, від так надає послуги всім її мешканцям.

4. Нарахування вартості

4.1. Відповідно до Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів затверджених Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 № 259 розрахунковою одиницею такого джерела утворення побутових відходів, як багатоквартирні та одноквартирні будинки є 1 мешканець. В разі невідповідності кількості зареєстрованих та фактично проживаючих осіб КП «ЧЖКС» проводить коригування  на підставі відповідного звернення власника джерела утворення побутових відходів та наданих відповідно до норм Закону підтверджуючих документів.

.Тарифи по населених пунктах затверджуються рішенням Виконавчого комітету Червоноградської міської ради.           
4.2. Закон України «Про житлово-комунальні послуги»          
Стаття 9. Порядок оплати житлово-комунальних послуг визначає, що Споживач здійснює оплату за спожиті житлово-комунальні послуги щомісяця, якщо інший порядок та строки не визначені відповідним договором.         


5. Обов’язки сторін

5.1. Виконавець зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами договору;

2) готувати та укладати із споживачем договори про надання послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку та публікувати на власному веб-сайті необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів тощо;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

5) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

6) самостійно здійснювати перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплачувати неустойку відповідно до умов договору;

7) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

8) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

9) інформувати споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами;

10) мати укладені договори із суб’єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та захоронення побутових відходів, та перевозити побутові відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту;

11) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності виконавця;

12) ліквідувати звалище твердих відходів протягом однієї доби з моменту його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, а також невідкладно проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

5.2. Споживач зобов’язується:

1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

2) оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з поводження з побутовими відходами;

3) дотримуватися правил пожежної безпеки та санітарних норм;

4) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати відповідно до умов договору;

5) письмово інформувати виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача, протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

6) забезпечити роздільне збирання побутових відходів;

7) визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків;

8) обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби;

9) забезпечити належне збирання та зберігання відходів, установлення необхідної кількості контейнерів для завантаження твердих, великогабаритних і ремонтних відходів з урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил;

6. Відповідальність

6.1. Відповідальність за відсутність договору на послугу з поводження з побутовими відходами настає згідно ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів, в даному випадку п.9 розділу VII Правил благоустрою територій населених пунктів Червоноградської міської територіальної громади, затверджених Рішенням Червоноградської міської ради від 27.07.2022 року №1364 – Відмова від укладання договору на вивезення відходів, як і створення несанкціонованих сміттєщвалищ, розглядається як факт забруднення навколишнього середовища відходами споживання, що тягне за собою цивільно-правову й адміністративну відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Вказане порушення тягне за собою накладення штрафу на громадян від 340 грн. до 1360 грн.
6.2. Термічне оброблення (спалювання) побутових відходів дозволяється лише на спеціально призначених для цього підприємствах чи об’єктах. За спалювання побутових, будівельних та рослинних відходів передбачена аналогічна відповідальність за ст. 152 КУпАП.

ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Відповідно до статті 42 Закону України «Про відходи» особи, які винні в порушенні законодавства про відходи,  несуть:

—  адміністративну,  

—  цивільну,

— кримінальну відповідальність.

Адміністративна відповідальність у сфері поводження з відходами передбачається у Главі 7 Кодексу України про Адміністративні Правопорушення. Зокрема громадяни та посадові особи можуть бути притягнуті за такі правопорушення:

1.         псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель: забруднення їх хімічними і радіоактивними речовинами, виробничими та іншими відходами (стаття 52 КУпАП);

2.         порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вод від забруднення і засмічення (стаття 59 КУпАП);

3.         пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, шкідливими викидами, відходами і покидьками (стаття 72 КУпАП);

4.         засмічення лісів відходами (стаття 73 КУпАП);

5.         порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використання відходів (стаття 82 КУпАП).

Складати протоколи та накладати штраф за це адміністративне правопорушення відповідно до статті 242-1 КУпАП має право Державна екологічна інспекція України та її органи на місцях,посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад (частини 2 статті 255 КУпАП), а також, керуючись пункту 1 частини 1 статті 255 КУпАП, представники Національної поліції. Саме ж накладання штрафів на громадян та посадових осіб провадиться адміністративними комісіями при міській раді за протоколами, складеними уповноваженими на це посадовими особами.

Цивільна відповідальність полягає у застосуванні державного примусу до правопорушника шляхом позбавлення особи певних благ чи покладення обов’язків майнового характеру. У випадку порушення в сфері поводження з відходами застосовуються загальні правила відшкодування шкоди, визначені у статті 69 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”.

Кримінальна відповідальність у випадку порушення поводження з відходами в основному передбачена у Розділі 7 Особливої частини Кримінального кодексу України але також і окремою статтею 268 ККУ у випадку незаконного ввезення на територію України відходів і вторинної сировини чи транзит через її територію відходів або вторинної сировини без належного дозволу.

Важливо!

До порушень правил поводжень із побутовими відходами належить також відсутність укладеного договору на послуги з поводження з побутовими відходами незалежно від статусу споживача (фізична чи юридична особа).

З цього можна зробити висновки, що відповідальність за порушення при поводженні з побутовими відходами, чинним законодавством України передбачена у вигляді догани, штрафів, а в окремих випадках і позбавленням волі.